Coffee Break Blog

Teams vergadering inplannen. -

Teams vergadering inplannen.

| 148 woorden | Jordy M. | Teams

Haal meer uit Teams

De verspreiding van COVID-19 zorgt ervoor dat we met z’n allen meer van op afstand moeten werken. Er bestaan verschillende programma’s om met elkaar vanop afstand te vergaderen, maar wij kozen voor Teams. Teams van Microsoft is daarvoor het ideale programma omdat dit voor de meeste gebruikers deel uitmaakt van hun Office 365 licentie. We krijgen de laatste tijd dan ook vaker de vraag: “Hoe zet ik nu eigenlijk zo’n Teams meeting op?”

Er zijn verschillende methodes. Volgens ons is de gemakkelijkste manier via Outlook omdat de meeste gebruikers hier vlot mee kunnen werken. Daarom schreven we een nuttige handleiding die toont hoe je via Outlook Teams vergaderingen kunt opstarten:

Wist je trouwens dat Teams meetings met externen perfect mogelijk is, zelfs als die niet over een licentie beschikken? Deelnemers kunnen via de webversie inbellen op het moment dat ze de vergadering willen meevolgen.